Vragen over kinderfysiotherapie

Vragen en antwoorden

Hieronder staan een aantal veel voorkomende vragen met betrekking tot kinderfysiotherapie. Mocht uw vraag er niet tussen staan, u kunt altijd contact met ons opnemen.

Q.Wordt kinderfysiotherapie vergoed door de zorgverzekering?

De eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Het is dus niet noodzakelijk om een aanvullende verzekering te hebben. Zijn er meer dan 18 behandeling nodig dan worden die uit de aanvullende verzekering vergoed, mits u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft.

Q.Mijn kind heeft moeite met schrijven/ het handschrift van mijn kind is moeilijk leesbaar. Kan kinderfysiotherapie hierbij helpen?

Ja, schrijven is motoriek. Om precies te zijn valt dit onder fijne motoriek. De kinderfysiotherapeut kan een test doen om het handschrift te vergelijken met dat van leeftijdsgenootjes en een test om de fijne motoriek in kaart te brengen. Mocht er sprake zijn van een motoriek probleem waardoor het schrijven niet goed lukt, dan kunnen wij dit behandelen.

Q.Mijn kind huilt veel en is erg onrustig. Wat kan een kinderfysiotherapeut doen om de onrust te helpen verminderen?

De kinderfysiotherapeut zal altijd eerst lichamelijk onderzoek verrichten om een eventuele lichamelijke oorzaak uit te sluiten. Daarnaast kunnen wij u tips en adviezen geven ten aanzien van Rust en Regelmaat. Een goed slaapritme overdag en ’s nachts kan in veel gevallen al veel rust bieden.

Q.Heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig voor kinderfysiotherapie?

Nee, sinds 1-1-2006 is het niet meer nodig om een verwijsbrief van uw huisarts te hebben, tenzij het gaat om fysiotherapie aan huis. In dat geval is er een verwijsbrief nodig van uw huisarts of het consultatiebureau. Voor fysiotherapie in de praktijk  kunt u direct bij ons een afspraak maken.

Q.Moet ik nog bepaalde zaken meebrengen tijdens de eerste afspraak?

Ja;

  • Mocht u (toch) in het bezit zijn van een verwijzing, neem deze dan mee. Een verwijzing is niet meer noodzakelijk, maar als de verwijzing wordt uitgeschreven door een arts willen wij die wel graag hebben.
  • Is uw kind in het bezit van een geldig legitimatie bewijs, neem deze dan mee. Onderdeel van de Zorgverzekeringswet is de legitimatieplicht. Elk kind dat naar een zorgverlener gaat is verplicht om zich te kunnen legitimeren, ook als ze nog geen 14 jaar oud zijn.

Q.Wat als mijn zorgverzekeraar geen contract met jullie heeft afgesloten?

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.


Q.Hoe kan ik het beste contact opnemen met de praktijk voor afspraken en vragen?

  • Het is mogelijk om via de site een contactformulier in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
  • Verder zijn wij telefonisch het makkelijkst te bereiken op de maandag- dinsdag-vrijdagochtend en woensdag de gehele dag. Op donderdag kunt u ook de voicemail inspreken en dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.
  • Mailen kan altijd naar info@firststep-kft.nl

Q.Komt de kinderfysiotherapeut ook bij ons thuis?

Als dat nodig is, kan er kinderfysiotherapeutische begeleiding aan huis plaatsvinden. Hiervoor is dan wel een verwijzing van de huisarts/ consultatiebureauarts/ specialist nodig. Belangrijk is dan dat er op de verwijzing “fysiotherapie aan huis” opstaat.

Q.Mag ik bij de behandeling aanwezig zijn?

Ja, ouders zijn altijd welkom tijdens de behandeling. Mocht het zo zijn dat uw kind zich beter kan concentreren als u niet aanwezig bent kan ervoor gekozen worden de behandeling zonder ouders plaats te laten vinden, maar dit gebeurd altijd in overleg.

Q.Worden de testuitslagen gecommuniceerd naar huisarts, jeugdarts, cb-arts, leerkracht, etc.??

Er wordt alleen gerapporteerd aan desbetreffende arts /leerkracht etc. met uw toestemming.  Tijdens de eerste afspraak, ondertekent u hiervoor een toestemmingsverklaring.