Hoofdpijn bij kinderen komt steeds vaker voor. Uit onderzoek blijkt dat 25% van de kinderen in de basisschoolleeftijd wekelijks hoofdpijnklachten ervaart. Kinderen kunnen al op jonge leeftijd (6 jaar) ernstige hoofdpijn krijgen. De meest voorkomende hoofdpijnvormen bij kinderen zijn spanningshoofdpijn en migraine. Van ongeveer 200.000 kinderen is bekend dat zij last hebben van migraine.

Wat verstaan we onder hoofdpijn bij kinderen?

Er zijn verschillende vormen van de hoofdpijn. Als de hoofdpijn niet toe te schrijven is aan een aandoening dan spreekt men van primaire hoofdpijn. Hieronder vallen migraine en spanningshoofdpijn. Daarnaast bestaat er ook secundaire hoofdpijn. Dit is hoofdpijn die ontstaat als gevolg van een andere aandoening. Je kunt hierbij denken aan hoofdpijn vanuit de nek of hoofdpijn die veroorzaakt wordt door problemen in het kaakgebied.

Welke symptomen zien we vaak bij hoofdpijn bij kinderen?

De symptomen verschillen per kind en zijn afhankelijk van de hoofdpijn vorm. De meest voorkomende hoofdpijnvormen zijn migraine en spanningshoofdpijn.

Migraine bij kinderen:

Migraine op kinder- en adolescentenleeftijd doet zich niet altijd voor als hoofdpijn met of zonder aura verschijnselen, zoals bij volwassenen vaak wel zo is. Wel heeft het merendeel van de kinderen en adolescenten met migraine, verschijnselen die specifiek zijn omschreven en goed zijn te herkennen. Met name misselijkheid en braken komen veel voor. Een migraine aanval wordt gekenmerkt door een hevige bonkende hoofdpijn die wordt verergerd door lichamelijke inspanning.

Migraine op kinderleeftijd kent vele variaties. Zo kunnen uw kind of u als ouder de migraine-aanval vaak zien aankomen doordat uw kind lusteloos is, aldoor moet gapen, prikkelbaar is, bleek ziet of duizelig is. Soms hebben kinderen voor de hoofdpijn start een aura. Een aura is een combinatie van klachten die al aanwezig zijn voordat de hoofdpijnklachten ontstaan. Tijdens een aura zien, horen of voelen kinderen dingen die er in werkelijkheid niet zijn. Een groot deel van de kinderen ziet de wereld vervormd. Zo kunnen ze een wazig/trillend zicht hebben of ze zien juist sterretjes, gekleurde lijntjes/stippels. Soms verdwijnt een deel van het zicht. Ook kunnen aura’s in de vorm van tintelingen in het lichaam, een vreemd geluid of verandering van het gevoel zijn.

Spanningshoofdpijn bij kinderen

Naast migraine is spanningshoofdpijn een veel voorkomende hoofdpijnvorm bij kinderen. Spanningshoofdpijn is vaak een drukkende en/of zeurende hoofdpijn die wat langer aanhoudt. Kinderen geven dan vaak aan dat het voelt alsof er een strakke band rondom het voorhoofd zit. Ook kunnen ze soms kortdurende stekende hoofdpijn en/of gevoeligheid voor licht en/of geluid ervaren. De hoofdpijn kan uren aanhouden en in de loop van de dag verergeren. De hoofdpijn bevindt zich meestal rondom het voorhoofd en wordt niet erger door inspanning. De spanningshoofdpijn kan verschillende oorzaken hebben zoals spanning of verhoogde spierspanning, maar ook een voorovergebogen houding of slaapgebrek kunnen de hoofdpijn veroorzaken.

Wat kan de kinderfysiotherapeut doen bij hoofdpijn bij kinderen?

Als kinderfysiotherapeut zullen we tijdens de intake veel over de hoofdpijnklachten uitvragen. De anamnese is een belangrijk onderdeel in de diagnostiek van hoofdpijnklachten. Daarnaast is het lichamelijk onderzoek belangrijk. Tijdens het onderzoek zal onder andere de houding worden beoordeeld, maar ook de beweeglijkheid van de nek en rug en de spierspanning. Na de anamnese en het lichamelijk onderzoek zal er een diagnose gesteld worden.
Het is belangrijk om te achterhalen welke vorm van hoofdpijn uw kind heeft, zodat er voor uw kind een gericht behandelplan kan worden gemaakt.