Wie zijn Wij

Leonie Schijf - de Gast is in 2000 afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut en in 2008 als kinderfysiotherapeut aan de Hogeschool Rotterdam. Zij heeft in verschilende praktijken haar ervaring opgedaan. Leonie heeft zich gespecialiseerd in Plagiocephalometrie. Op dit moment werkt zij als kinderfysiotherapeut op maandag en woensdag in de Hürthstraat (Zomertuinen) en op dinsdag in gezondheidscentrum de Akkers.

Rosina de Bruijn is in 2006 afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut aan de Hogeschool Rotterdam. In 2009 begon zij met de opleiding kinderfysiotherapie bij Transfergroep Rotterdam. In 2010 kwam zij in onze praktijk stage lopen en is sindsdien gebleven. In 2014 heeft Rosina haar Master Kinderfysiotherapie behaald en is zij werkzaam als geregistreerd kinderfysiotherapeut. Haar specialisaties zijn kinesiotaping en plagiocephalometrie. Zij is  op maandag, dinsdag en woensdag werkzaam op de Hürthstraat en op vrijdag in Pernis.

Laura van Vliet is in 2014 begonnen aan de masteropleiding kinderfysiotherapie bij Transfergroep Rotterdam. Zij is nu bezig met haar tweede jaar van de opleiding en loopt stage bij ons. Kinderen met orthopedische klachten behandelt zij zelfstandig. Kinderen met andere klachten ziet zij samen met Leonie of zelfstandig, maar in nauw overleg met Leonie. Binnen onze praktijk is Laura werkzaam op maandag en dinsdag in de Hürthstraat en op vrijdagmiddag in de gezondheidscentrum de Akkers.

Felicia van Kessel is in de periode van november tot en met begin april bij ons werkzaam als waarneemster van Rosina. Zij is derde jaars studente aan de opleidng kinderfysiotherapie bij Transfergroep Rotterdam. Zij is werkzaam op dinsdag en woensdag werkzaam op de Hürthstraat en op vrijdagmiddag in Pernis.


Door het volgen van nascholingscursussen en regelmatig onderling overleg zorgen wij voor het behoud van kwaliteit.

Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK) en opgenomen in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands genootschap Fysiotherapie. 
Voor herregistratie is de kinderfysiotherapeut verplicht tot na- en bijscholing.

Tenslotte zijn wij opgenomen in het BIG-register. In dit register kunt u onze bevoegdheden opzoeken.
Leonie Schijf - de Gast 59053811804
Rosina de Bruijn 59066430904