Specialisaties

PCM (Plagiocephalometrie)

Het komt regelmatig voor dat een baby een voorkeurshouding heeft. Het kind ligt bijvoorbeeld graag met het hoofd naar rechts gedraaid. Een ernstige voorkeurshouding kan leiden tot een scheef afgeplatte schedel. Dit noemt men een Plagiocephalie. Ook kan het achterhoofd van het kind afgeplat raken. Dit noemt men een Brachycephalie.

Plagiocephalometrie is een meetinstrument om de mate van scheefheid van het hoofdje objectief vast te stellen. Met behulp van de meting kan worden vastgesteld of verdere behandeling, bijvoorbeeld helmtherapie, noodzakelijk is. Ook vooruitgang of eventuele achteruitgang kan door meting worden vastgelegd.

Wanneer is het zinvol om te meten?
Zodra u merkt dat uw baby een voorkeurshouding ontwikkelt is het zinvol dit te melden bij uw arts of op het Consultatie Bureau. Zij kunnen u adviezen geven die kunnen helpen de voorkeurshouding te doorbreken. Als de voorkeurshouding niet te doorbreken is of als de adviezen niet helpen, is kinderfysiotherapeutische behandeling zinvol.
Meting van de afplatting is zinvol bij aanvang van de kinderfysiotherapie. (liefst zo jong mogelijk, leeftijd 2-3 maanden). Vervolgmeting kan eventueel bij 5 maanden om het effect van de behandeling te evalueren en om mogelijke indicatie voor helmtherapie vast te stellen.

Als praktijk zijn we in het bezit van het certificaat EKWIP en zijn bevoegd deze metingen te verrichten.

Kinesiotape

Bij pijnklachten als gevolg van aandoeningen van het bewegingsapparaat maken wij gebruik van Kinesiotape (Cure Tape). De elasticiteit van CureTape maakt het mogelijk dat weefsels worden ondersteund in hun functie, terwijl de bewegingsvrijheid behouden blijft. De nadelen van de immobiliserende werking van klassieke tape worden zo voorkomen.

Het fysiologisch bewegen wordt ondersteund, waardoor het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd. CureTape ondersteunt precies dat, wat het lichaam onder optimale omstandigheden zelf zou doen.

De liftende werking van de CureTape geeft een onmiddelijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De druk op de pijnreceptoren neemt af, de ervaren pijn vermindert onmiddellijk.

De anti-allergische, ventilerende en huidvriendelijke eigenschappen van de benodigde CureTape zorgen ervoor dat de tape langere tijd achter elkaar gedragen kan worden.