Kinderfysiotherapie

Wat is een kinderfysiotherapeut?

Een kinderfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd, middels een 4 jarige opleiding, in het bewegingsapparaat en de motorische ontwikkeling van kinderen.

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt het kind spelenderwijs en geeft daarbij ook voorlichting en advies aan de ouders. Hij of zij werkt altijd met een behandelplan; waar nodig in overleg met de arts (specialist), leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Kinderen leren spelenderwijs: door te bewegen en te spelen, ontdekken kinderen hun wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek.
Goed bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind!
Bij sommige kinderen is sprake van een bewegingsprobleem. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Als kinderfysiotherapeut begeleiden wij kinderen met motorische problemen met als doel hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen.

Uiteraard vragen kinderen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Tijdens de kinderfysiotherapeutische behandeling speelt dit een centrale rol.

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor kinderfysiotherapeutische behandeling?

 • Bij een motorische ontwikkelingsachterstand; matige hoofdbalans, niet “op tijd” kruipen/lopen, veel vallen, niet mee kunnen komen met de gym, houterig bewegen.
 • Babies met een voorkeurshouding/ asymmetrsiche zuigeling
 • Onrustige babies/ huilbabies
 • Kinderen die op de billen schuiven in plaats van kruipen
 • Kinderen met neurologische problematiek
 • Te vroeg geboren kinderen
 • Kinderen met heupproblemen
 • Kinderen met schrijfproblemen
 • Kinderen met een vreemd looppatroon
 • Kinderen met orthopedische problemen; bv na een breuk of bij pijnklachten.
 • Kinderen met een lage of hoge spierspanning
 • Kinderen met ademhalingsproblematiek
 • Kinderen met jeugdrheuma of andere aandoeningen waarbij ze problemen ervaren in de motoriek.
 • Kinderen met DCD (developmental coordination disorder)
 • Kinderen met houdingsproblemen.